.

24 Mai 2013

  

DEPARTAMENTUL STIINTE MILITARE SI MANAGERIALE
Organizeaza workshop-ul cu tema:

Metode si tehnici de crestere a rezilientei organizationale. Modele de interventie in organizatia militara

  Obiective:
  • Stabilirea unor strategii de crestere a rezilientei organizationale in functie de posibilele riscuri, vulnerabilitati si amenintari din mediul in care functioneaza;
  • Identificarea unor seturi de metode si instrumente de crestere a rezilientei organizationale.
  Tematica orientativa a dezbaterilor:
  • semnificatii, arie de cuprindere si implicatii ale conceptului de rezilienta organizationala;
  • particularizarea si adaptarea in maniera creativa si inovativa a unor metode si instrumente de crestere a rezilientei indivizilor si a grupurilor;
  • seturi de metode si instrumente utilizate frecvent in organizatia militara pentru formarea unei culturi a rezilientei in diverse tipuri de organizatii;
  • corelarea diferitelor riscuri, vulnerabilitati si amenintari cu strategiile de crestere a rezilientei organizationale;
  • imbunatatirea metodelor functionale de interventie formativ-educativa asupra resurselor umane ale organizatiilor si structurarea unor elemente de design formativ.
  Participanti:
  • cadre didactice si cercetatori din Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu", Sibiu, din universitati si centre de cercetare;
  • invitati din administratia publica locala si centrala.
   Pentru cei care doresc sa participe este necesar ca titlul lucrarii si abstractul sa fie trimise pana la data de 15.04.2013 pe adresa de mail: manag@armyacademy.ro
   Lucrarile in extenso se vor trimite pana pe 15.05.2013.

--> Home