"Romania - NATO, la a 10-a aniversare"
      Sub acest titlu s-a desfasurat simpozionul proiectat de cadrele didactice din cadrul Facultatii de Management Militar/Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu" , cu ocazia aniversarii momentului aderarii la Alianta Nord-Atlantica. Manifestarea a fost conceputa special pentru studentii academiei, cu scopul simplu dar extrem de important de a accentua Ónsemnatatea aderarii la alianta, un moment istoric, izvorat din nevoia de securitate a Óntregii natii romanesti.
      Cele prezentate viitorilor ofiteri din Fortele Terestre au avut darul de a zugravi Óntr-un mod cat mai realist si pragmatic, realitatea actualului cadru de securitate internationala, contributiile Romaniei ca garant al pacii Ón zona si, nu Ón ultimul rand, specificul misiunilor Óndeplinite de militarii Armatei Romaniei, peste tot Ón lume, acolo unde au actionat Ón cooperare cu celelalte state membre ale aliantei.

Home