Informatii de interes public


 Acte normative: 

 • Legea nr. 544 din 10 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public (.doc) (.pdf)
 • Hotararea Guvernului nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/ 2001 (.doc) (.pdf)
 • Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protectia informatiilor clasificate (.doc) (.pdf)
 Informatii publice    din oficiu
 • Acte normative care reglementeaza activitatea Academiei Fortelor Teresre "Nicolae Balcescu"
 • Conducerea Academiei Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu":

  - comandantul(rectorul)
        gl.bg.prof.univ.dr.ing. Ghiţă BÂRSAN

  - loctiitorul comandantului pentru problemele de stat major
        col.prof.univ.dr. Robert STĂNCIULESCU

  - loctiitorul comandantului pentru probleme administrative
        col.dr.ing. Stelian POPESCU

  - prorectorul (loctiitorul comandantului pentru invatamant)
       col.conf.univ.dr. Daniel-Sorin CONSTANTIN

  - prorectorul (loctiitorul comandantului pentru cercetare stiintifica)
        conf.univ.dr.ing. Luminita GIURGIU

  - prorectorul (loctiitorul comandantului pentru programe si relatii internationale)
        col.prof.univ.dr. Vasile CĂRUŢAŞU

  - prorectorul (loctiitorul comandantului pentru formare continua si relatia cu studentii)

         col.conf.univ.dr. Constantin GRIGORAS

  - Responsabil cu relatiile publice: Mr. Daniel DOROBANTU
                                                    Tel. 0269/432990 int. 1128

 • Structura organizatorica si atributiile elementelor de structura.

 • Program de functionare:  zilnic, intre orele 07.30 - 15.30.

 • Audiente: (in sala de consiliu)

  - comandantul(rectorul):

         gl.bg.prof.univ.dr.ing. Ghiţă BÂRSAN
                  Joi: 15.30 - 16.30 

  - loctiitorul comandantului pentru problemele de stat major:

         col.prof.univ.dr. Robert STĂNCIULESCU
                  Miercuri: 15.30 - 16.30

  - loctiitorul comandantului pentru probleme administrative:

        col.dr. Stelian POPESCU
                  Marti: 15.30 - 16.30

  - prorectorul (loctiitorul comandantului pentru invatamant):

        col.conf.univ.dr. Daniel-Sorin CONSTANTIN
                  Luni: 15.30 - 16.30

  - prorectorul (loctiitorul comandantului pentru cercetare stiintifica):

         conf.univ.dr.ing. Luminita GIURGIU

  - prorectorul (loctiitorul comandantului pentru programe si relatii internationale):

         col.prof.univ.dr. Vasile CĂRUŢAŞU
                  Marti: 15.30 - 16.30

  - prorectorul (loctiitorul comandantului pentru formare continua si relatia cu studentii):

         col.conf.univ.dr. Constantin GRIGORAS
                  Luni: 15.30 - 16.30 • Coordonate de contact:
       Sibiu, str. Revolutiei nr. 3-5
       Cod postal 550170
       Tel. 0269/432990
       Fax 0269/215554
       Site: www.armyacademy.ro
       e-mail: office@armyacademy.ro
 • Programe si strategii proprii: proiecte de cercetare (pe site-ul academiei).
 • Lista documentelor de interes public
 • Raport de evaluare a implementarii legii nr. 544/2001 la nivelul Academiei Fortelor Terestre
 • Modalitati de contestare a deciziei institutiei publice