APARATURA ACHIZITIONATA

Analizor multicanal tip AMP-07

       1. Activitati de cautare, localizare rapida si identificare a surselor de radiatii gama sau a zonelor contaminate gama radioactiv: cauta si identifica majoritatea radionuclizilor gama emitatori, atat naturali cat si artificiali; datorita sensibilitatii mari a detectorului, se pot identifica urmele radioactive de pe obiectele contaminate in teren, sursele de radiatii pierdute, sursele ascunse in mijloace de transport, bagaje, etc.
       2. Determinarea debitelor dozei gama (0.03-300μSv/h).
       3. Utilizarea ca spectrometru gama (in domeniul de energii 20keV-3MeV) - pe baza librariei de spectre memorate, identifica prezenta unui anumit radionuclid in proba; ridicarea spectrului unei anumite probe permite determinarea in orice punct de pe spectru a numarului de impulsuri si a energiei fotonilor detectati in acel punct
       4. Software PocketMonitor insotitor, pentru: achizitionarea datelor din traductor, analiza, prelucrarea si reprezentarea grafica a datelor, identificarea radionuclizilor din proba, afisarea debitului de doza instantaneu, cautarea de surse radioactive, determinarea coordonatelor geografice ale punctului de masura (GPS), cu memorarea acestora
       5. Posibilitati de presetare a pragului de atentionare prin alarma vizuala si sonora, la depasirea debitelor de doza gama dorite.

Monitor de radiatii Alfa Beta de fond scazut tip MAB-06

Punerea in evidenta a materialelor radioactive alfa si beta emitatoare de pe probe prelevate prin stergere umeda, probe de aerosoli, probe de sol, probe de apa, etc.
       1. Determinarea in teren sau in laborator a activitatii momentane alfa/beta (aparatul este portabil), a vitezei de numarare si a variatiei in timp a activitatii materialului radioactiv
       2. Determinarea densitatii de flux alfa (0.1-5x105 particule/minxcm2)
       3. Masurarea contaminarii alfa de suprafata (3.4x10-3-3x103 Bq/cm2)
       4. Domeniul energiilor radiatiei alfa masurabile: 0.5MeV-10MeV
       5. Determinarea densitatii de flux beta (1-5x105 particule/minxcm2)
       6. Masurarea contaminarii beta de suprafata (4.4x10-2-2.2x104 Bq/cm2)
       7. Domeniul energiilor radiatiei beta masurabile: 60keV-4MeV
       8. Masuratori posibile cu si fara ecran de protectie ce asigura posibilitatea determinarii eficientei ecranarii alfa si beta, cu ajutorul diverselor materiale
       9. Alarmarea optica si sonora - daca se depaseste pragul maxim admis

Indicatorul de radioactivitate AD-85

Caracteristicile tehnice ale indicatorului de radioactivitate AD-85 sunt:
       a) limitele de masurare ale debitului dozei absorbite: 0,1 cGy/h-100 cGy/h;
       b) detecteaza radiatiile beta care au activitatea de cel putin 3,7x107 Bq ;
       c) autonomia de functionare este de 50 de ore

Radiometru-röentgenometrul miniaturizat RRM-90

Caracteristicile tehnice ale radiometru-röentgenometrului miniaturizat RRM-90 sunt:
       a) limitele de masurare ale debitului dozei absorbite: 0,00002cGy/h-600 cGy/h);

Radiometru-röentgenometrul AD 111-M

Caracteristicile tehnico-tactice ale radiometru-röentgenometrului AD-111M sunt:
       a) limitele de masurare ale debitului dozei absorbite: 0,00005 cGy/h-600 cGy/h;        b) eroarea de masurare in conditii normale de lucru: max. +35%;

Completul dozimetric termoluminiscent gama-neutronic (AD-24)

Completul dozimetric termoluminiscent gama-neutronic (AD-24) are urmatoarele caracteristici tehnice:
       a) intervalul de masurare a dozelor absorbite de radiatii gamma si de neutroni: 10-1500 R (10 cGy-1500 cGy sau 10 cSv-1500 cSv);
       b) eroarea de masurare in conditii climatice normale pentru radiatiile gamma este de +-25% + 3 cifre;

Caracteristici tehnice spectofotometru UV-VIS
Gaz cromatograf

Analize chimice cantitative si calitative pentru substante organoclorurate.

Spectofotometru FT-IR

Analize calitative substante organice conform librariei de spectre BMG BRUKER/MERCK

Detectorul semiautomat de substante toxice de lupta

Detectorul semiautomat de substante toxice de lupta are urmatoarele caracteristici tehnice:
       a) timpul de identificare a substantelor toxice de lupta 2-5 minute;
       b) concentratia minima de toxic ce este identificata este pentru:
              i) substantele toxice tip "V .......10-6 mg/l de aer aspirat;
              ii) celelalte substante toxice .....10-3 mg/l de aer aspirat.

Detectorul manual de substante toxice

Principalele caracteristici tehnice ale detectorului manual de substante toxice sunt:
       a) timpul de identificare a substantelor toxice ......2-5 minute;
       b) concentratia minima de toxic ce este identificata pentru:
              i) substantele toxice tip neuroparalitice .....10-6 mg/l;
              ii) celelalte substante toxice de lupta ........10-3 mg/l;

Avertizorul automat de substante toxice

Avertizorul de substante toxice are urmatoarele caracteristici tehnice:
       a) sensibilitatea la substante organofosforice: 3-5x10-5mg/l de aer aspirat (gama de sensibilitate I) sau 3-5x10-6 mg/l de aer aspirat (gama de sensibilitate II).

[ sus ]