Prezentarea rezultatului proiectului

       Institutia noastra avand ca obiect de activitate invatamantul universitar in domeniul militar, realizarea unui suport educational performant prin modernizarea laboratorului reprezinta un pas important in domeniul cercetarii atat pentru cadrele didactice cat si pentru studenti si masteranzi din domeniul Apararii CBRN.
       Dotarea cu aparatura performanta in domeniul chimic si nuclear privind detectia substantelor si decontaminarea lor va realiza mult mai usor o interoperabilitate in cadrul actiunilor comune cu structuri similare care utilizeaza metode si tehnici moderne de detectie si decontaminare R.B.C. Viitoarele cadre militare vor fi familiarizate cu principiile moderne de detectie si decontaminare, cu aparatura moderna din domeniu care opereaza pe campul de lupta, si nu vor mai fi impedimente de ordin tehnic in a coopera cu structuri similare N.A.T.O.
       Proiectul "LABORATOR DE ANALIZE CHIMICE SI INSTRUMENTALE IN DOMENIUL DETECTIEI SI DECONTAMINARII RADIOACTIVE CHIMICE SI BIOLOGICE", din cadrul programului Capacitati, se incadreaza in categoria proiectelor de dezvoltare a infrastructurii, care si-a propus modernizarea laboratorului de chimie existent prin achizitionarea de tehnica performanta in domeniul detectiei chimice si nucleare ( gaz-cromatograf, spectofotometre, spectometre de radiatii, aparatura de cercetare in domeniul radioactivitatii alfa si beta).

       Proiectul a avut drept scop:
- reamenajarea spatiilor in care se realizeaza activitatea de cercetare si didactica;
- achizitionarea aparaturii de detectie in domeniul chimic si nuclear;
- instruirea specifica si de inalt nivel a personalului;

[ sus ]