• Candidatii declarati "ADMIS" vor confirma ocuparea locului prin depunerea la sediul Academiei Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu" din Sibiu , a diplomei de bacalaureat/diplomei echivalente sau a Atestatului de recunoastere a studiilor/adeverintei pentru candidatii care au promovat examenul de bacalaureat in anul 2021 si a foii matricole, in original, pana la data de 20.08.2021, ora 14.00
  • © 2016 Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu". All rights reserved.