Posturi scoase la concurs in Academia Fortelor Terestre

  Facultatea de Management Militar

  Departamentul Stiinte Tehnice


  Lector universitar (sef lucrari) militar, pozitia 9, disciplinele: Elemente de distrugeri, Baraje de mine. Tactica subunitatilor de geniu, Drumuri militare. Echipamente de geniu. Detalii
  Domeniul stiintific: Stiinte militare.
  Lector universitar (sef lucrari) militar, pozitia 10, disciplinele: Tactica arme. Tactica subunitatilor de transport/evacuare/mentenanta, Transporturi militare, Scenarii tactice specifice armei. Detalii
  Domeniul stiintific: Stiinte Militare
  Conferentiar universitar civil, pozitia 21, disciplinele: Sisteme informatice de asistare a deciziilor, Sisteme informatice pentru managementul cunostintelor. Managementul cunostintelor si intelligence. Detalii
  Domeniul stiintific: Stiinte Militare
  Lector universitar (sef lucrari) civil, pozitia 24, disciplinele: Informatica aplicata, Informatica aplicata, Informatica aplicata. Detalii
  Domeniul stiintific: Calculatoare si tehnologia informatiei.

  Departamentul Management:

  Conferentiar universitar civil, pozitia 9 disciplinele: Managementul organizatiei militare, Pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare, Managementul capabilitatilor institutiilor de securitate, Detalii
  Domeniul stiintific: Stiinte militare

  Departamentul Comunicatii, Tehnologia Informatiei si Aparare Cibernetica


  Lector universitar (sef lucrari) militar, pozitia 4, disciplinele: Retele de calculatoare, Managementul securitatii sistemelor de comunicatii. Detalii
  Domeniul stiintific: Calculatoare si tehnologia informatiei
  Profesor universitar civil, pozitia 7, disciplinele: Compatibilitate si standardizare in domeniul comunicatiilor militare, Prelucrarea imaginii. Detalii
  Domeniul stiintific: Telecomunicatii
  Conferentiar universitar civil, pozitia 8, disciplinele: Programarea calculatoarelor — limbaje, Informatica aplicata. Detalii
  Domeniul stiintific: Calculatoare si tehnologia informatiei
  Lector universitar (sef lucrari) civil, pozitia 9, disciplinele: Comunicatii analogice si numerice, Analiza si sinteza circuitelor. Detalii
  Domeniul stiintific: Telecomunicatii
  Lector universitar (sef lucrari) civil, pozitia 12, disciplinele: Bazele electrotehnicii, Circuite integrate digitale. Detalii
  Domeniul stiintific: Electronica
  Lector universitar (sef lucrari) civil, pozitia 13, disciplinele: Sisteme informatice in management, Elemente de aparare cibernetica. Inginerie si management asistate de calculator. Detalii
  Domeniul stiintific: Ingineria sistemelor
  Lector universitar (sef lucrari) civil, pozitia 14, disciplinele: Teoria transmisiunii informatiei, Bazele electrotehnicii, Dispozitive electronice. Detalii
  Domeniul stiintific: Electronica
  Asistent universitar civil, pozitia 15, disciplinele: Informatica aplicata, Retele de calculatoare, Inginerie si management asistate de calculator. Prelucrarea imaginii. Detalii
  Domeniul stiintific: Calculatoare si tehnologia informatiei

  Facultatea de Stiinte Militare

  Departamentul Stiinte Militare


  Lector universitar/sef lucrari (militar), pozitia 14, disciplinele: Scenarii tactice ale operatiilor subunitatilor de infanterie; Tehnici si proceduri actionale in operatiile militare: Scenarii operative si conducerea operatiilor. Detalii
  Domeniul stiintific: Stiinte Militare

  Departamentul Stiinte Sociale si Umaniste Aplicate


  Asistent universitar (civil), pozitia 30, disciplinele: Limba engleza aplicata: Limba engleza. Detalii
  Domeniul stiintific: Filologie

  FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRATIVE

  Departamentul Stiinte economice


  Conferentiar universitar civil, pozitia 8, disciplinele: Informatica aplicata; informatica economica; Sisteme informatice de gestiune. Detalii
  Domeniul stiintific: Informatica
  Conferentiar universitar civil, pozitia 9, disciplinele: Managementul resurselor de aparare: Analiza economico-financiara a capabilitatilor organizationale; Analiza economico-financiara. Detalii
  Domeniul stiintific: Stiinte militare

Cursul de Pregatire MilitaraInstructor avansat (si sef comisie didactica)
Colonel, arma Forte Terestre, specialitatea militara Instructie, invatamant, studii masterale, disciplina Instructie tactica
Tematica si bibliografia
Instructori superiori (si sefi comisii didactice)
Locotenent-colonel, arma Forte Terestre, specialitatea militara Instructie, invatamant, SM, disciplina Educatie Fizica Militara
Tematica si bibliografia
Instructor superior (si sef comisie didactica)
Locotenent-colonel, arma Forte Terestre, specialitatea militara Instructie, invatamant, SM, disciplina Instructie de geniu
Tematica si bibliografia
Instructor superior (si sef comisie didactica)
Locotenent-colonel, arma Forte Terestre, specialitatea militara Instructie, invatamant, studii masterale, disciplina Comunicatii si informatica
Tematica si bibliografia
Subofiter specialist (si instructor)
Plutonier ajutant principal, arma Forte Terestre, specialitatea militara Instructie, invatamant, SM, disciplina Educatie Fizica Militara
Tematica si bibliografia

© 2016 Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu". All rights reserved.