Posturi scoase la concurs in Academia Fortelor Terestre

  Facultatea de Management Militar

  Departamentul Stiinte Tehnice


  Lector universitar (sef lucrari) militar, pozitia 9, disciplinele: Elemente de distrugeri, Baraje de mine. Tactica subunitatilor de geniu, Drumuri militare. Echipamente de geniu. Detalii
  Domeniul stiintific: Stiinte militare.
  Lector universitar (sef lucrari) militar, pozitia 10, disciplinele: Tactica arme. Tactica subunitatilor de transport/evacuare/mentenanta, Transporturi militare, Scenarii tactice specifice armei. Detalii
  Domeniul stiintific: Stiinte Militare
  Conferentiar universitar civil, pozitia 21, disciplinele: Sisteme informatice de asistare a deciziilor, Sisteme informatice pentru managementul cunostintelor. Managementul cunostintelor si intelligence. Detalii
  Domeniul stiintific: Stiinte Militare

  Lista candidati:

  GORSKI Hortensia  »  CV    Fisa de verificare

  Data si ora desfasurarii probei: 30.07.2020, ora 12.00

  Locul desfasurarii probei: platforma Moodle a academiei


  Tema prelegerii: Sisteme suport pentru decizii. Instrumente utilizate in asistarea deciziilor

  Rezultatul concursului:

  GORSKI Hortensia - REUSIT

  Lector universitar (sef lucrari) civil, pozitia 24, disciplinele: Informatica aplicata, Informatica aplicata, Informatica aplicata. Detalii
  Domeniul stiintific: Calculatoare si tehnologia informatiei.

  Departamentul Management:

  Conferentiar universitar civil, pozitia 9 disciplinele: Managementul organizatiei militare, Pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare, Managementul capabilitatilor institutiilor de securitate, Detalii
  Domeniul stiintific: Stiinte militare

  Lista candidati:

  CHIRCA Dorin  »  CV    Fisa de verificare

  Rezultatul concursului:

  CHIRCA Dorin - Aviz juridic NEFAVORABIL

  Departamentul Comunicatii, Tehnologia Informatiei si Aparare Cibernetica


  Lector universitar (sef lucrari) militar, pozitia 4, disciplinele: Retele de calculatoare, Managementul securitatii sistemelor de comunicatii. Detalii
  Domeniul stiintific: Calculatoare si tehnologia informatiei
  Profesor universitar civil, pozitia 7, disciplinele: Compatibilitate si standardizare in domeniul comunicatiilor militare, Prelucrarea imaginii. Detalii
  Domeniul stiintific: Telecomunicatii
  Conferentiar universitar civil, pozitia 8, disciplinele: Programarea calculatoarelor — limbaje, Informatica aplicata. Detalii
  Domeniul stiintific: Calculatoare si tehnologia informatiei
  Lector universitar (sef lucrari) civil, pozitia 9, disciplinele: Comunicatii analogice si numerice, Analiza si sinteza circuitelor. Detalii
  Domeniul stiintific: Telecomunicatii
  Lector universitar (sef lucrari) civil, pozitia 12, disciplinele: Bazele electrotehnicii, Circuite integrate digitale. Detalii
  Domeniul stiintific: Electronica
  Lector universitar (sef lucrari) civil, pozitia 13, disciplinele: Sisteme informatice in management, Elemente de aparare cibernetica. Inginerie si management asistate de calculator. Detalii
  Domeniul stiintific: Ingineria sistemelor
  Lector universitar (sef lucrari) civil, pozitia 14, disciplinele: Teoria transmisiunii informatiei, Bazele electrotehnicii, Dispozitive electronice. Detalii
  Domeniul stiintific: Electronica
  Asistent universitar civil, pozitia 15, disciplinele: Informatica aplicata, Retele de calculatoare, Inginerie si management asistate de calculator. Prelucrarea imaginii. Detalii
  Domeniul stiintific: Calculatoare si tehnologia informatiei

  Facultatea de Stiinte Militare

  Departamentul Stiinte Militare


  Lector universitar/sef lucrari (militar), pozitia 14, disciplinele: Scenarii tactice ale operatiilor subunitatilor de infanterie; Tehnici si proceduri actionale in operatiile militare: Scenarii operative si conducerea operatiilor. - RETRAS DIN CONCURS
  Domeniul stiintific: Stiinte Militare

  Departamentul Stiinte Sociale si Umaniste Aplicate


  Asistent universitar (civil), pozitia 30, disciplinele: Limba engleza aplicata: Limba engleza. Detalii
  Domeniul stiintific: Filologie

  Lista candidati:

  CIOCOI-POP-VECSEI Maria-Miruna  »  CV    Fisa de verificare

  Data si ora desfasurarii probelor: 30.07.2020

  • proba scrisa: intre orele 09.00 - 10.30;
  • activitatea de seminar: intre orele 11.30 - 12.30.

  Locul desfasurarii probelor: Laborator Limbi straine, pavilion D, etaj II


  Tema activitatii de seminar: The Noun

  Rezultatul concursului:

  CIOCOI-POP-VECSEI Maria-Miruna - REUSIT

  FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRATIVE

  Departamentul Stiinte economice


  Conferentiar universitar civil, pozitia 8, disciplinele: Informatica aplicata; informatica economica; Sisteme informatice de gestiune. Detalii
  Domeniul stiintific: Informatica
  Conferentiar universitar civil, pozitia 9, disciplinele: Managementul resurselor de aparare: Analiza economico-financiara a capabilitatilor organizationale; Analiza economico-financiara. Detalii
  Domeniul stiintific: Stiinte militare

  Lista candidati:

  CIUHUREANU Alina-Teodora  »  CV    Fisa de verificare

  Data si ora desfasurarii probelor: 30.07.2020, ora 09.00

  Locul desfasurarii probelor: platforma Moodle a academiei


  Tema prelegerii: Analiza gestiunii resurselor umane

  Rezultatul concursului:

  CIUHUREANU Alina-Teodora - REUSIT

Posturi aparute in Monitorul Oficial Partea a-III-a nr. 499 din 20.08.2020

Statie telefonica centrala/Pluton Comunicatii

Posturi aparute in Monitorul Oficial Partea a-III-a nr. 516 din 01.09.2020

Biroul administrare si patrimoniu imobiliar

Laborator analize chimice si instrumentale in domeniul apararii CBRN

Posturi aparute in Monitorul Oficial Partea a-III-a nr. 542 din 18.09.2020

Formatie de deservire/Formatiunea de cazarmare

Posturi aparute in Monitorul Oficial Partea a-III-a nr. 595 din 02.10.2020

Formatie de lucru/Formatiunea de cazarmare

Muncitor calificat II (zidar rosar tencuitor) – 1 post
Detalii
Rezultate selectie dosare
Rezultate testare psihologica
Rezultate proba I

Cursul de Pregatire MilitaraInstructor avansat (si sef comisie didactica)
Colonel, arma Forte Terestre, specialitatea militara Instructie, invatamant, disciplina ITAI
Tematica si bibliografia
Instructor avansat (si sef comisie didactica)
Colonel, arma Forte Terestre, specialitatea militara Instructie, invatamant, studii masterale, disciplina Instructie tactica
Tematica si bibliografia
Grafic cadru

Instructor avansat (si sef comisie didactica)
Colonel, arma Forte Terestre, specialitatea militara Instructie, invatamant, studii masterale, disciplina Instructie tactica
Tematica si bibliografia
Grafic cadru
Instructori superiori (si sefi comisii didactice)
Locotenent-colonel, arma Forte Terestre, specialitatea militara Instructie, invatamant, SM, disciplina Educatie Fizica Militara
Tematica si bibliografia
Grafic-cadru privind desfasurarea concursului
Instructor superior (si sef comisie didactica)
Locotenent-colonel, arma Forte Terestre, specialitatea militara Instructie, invatamant, SM, disciplina Instructie de geniu
Tematica si bibliografia
Instructor superior (si sef comisie didactica)
Locotenent-colonel, arma Forte Terestre, specialitatea militara Instructie, invatamant, studii masterale, disciplina Comunicatii si informatica
Tematica si bibliografia
Subofiter specialist (si instructor)
Plutonier ajutant principal, arma Forte Terestre, specialitatea militara Instructie, invatamant, SM, disciplina Educatie Fizica Militara
Tematica si bibliografia
Grafic-cadru privind desfasurarea concursului

© 2016 Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu". All rights reserved.