Raportul privind starea AFT în anul 2021


Astazi, 18 martie, rectorul Academiei Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu" din Sibiu, gl.bg.prof.univ.dr.ing. Ghita Barsan, a prezentat, in fata membrilor Senatului universitar si a cadrelor didactice, raportul anual privind starea academiei.

In cadrul intalnirii au fost prezentate aspectele pe care Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011 le prevede la art. 130, alin. (2). In final, rectorul academiei a concluzionat ca: "Planul operational aferent anului 2021 a fost indeplinit cu succes in ciuda restrictiilor cu care ne-am confruntat. Apreciez ca echipa de comanda si de management universitar a avut capacitatea de a identifica si implementa solutii adecvate in toate domeniile de activitate pentru indeplinirea obiectivelor asumate prin Planul managerial 2020-2024".


© 2016 Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu". All rights reserved.