Raportul anual al rectorului AFT pentru anul 2022


In data de 31 martie, in conformitate cu prevederile Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011, rectorul Academiei Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu" din Sibiu, gl.bg.prof.univ.dr.ing. Ghita Barsan, a prezentat, in fata membrilor Senatului universitar si a cadrelor didactice, raportul anual privind starea academiei.

In final, rectorul academiei a concluzionat ca: "Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu" din Sibiu a indeplinit obiectivele operationale propuse pentru anul 2022 si a demonstrat capacitatea de a implementa oportun solutii de optimizare, in domeniile managerial, administrativ si financiar, adecvate situatiilor problematice concretizate."


Album foto

© 2016 Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu". All rights reserved.