• 25.05.2018
Particularitati ale abordarii interdisciplinare a fenomenului administrativ la inceputul sec. XXI.

• 24.05.2019
Rolul institutiilor din domeniul apararii nationale in procesul de modernizare a administratiei publice.

• 14.02.2020
Repere in abordarea interdisciplinara a functiei publice din cadrul sistemului de aparare, ordine publica si siguranta nationala.

• 12.02.2021
Abordarea interdisciplinara a caracterului exceptional al masurilor impuse in cazul instituirii starii de urgenta in Romania.
• 11.02.2022
Rolul dreptului operational in pregatirea si activitatea militarilor.
• 17.02.2023
Buna guvernanta si consolidarea integritatii in domeniul apararii nationale.


Centrul de Cercetare Stiintifica de Drept Operational (CDO)
CDO este o entitate de cercetare stiintifica interdisciplinara, consultanta si expertiza, fara personalitate juridica, in componenta departamentului Stiinte Administrative din cadrul Facultatii de Stiinte Economice si Administrative, sub egida Academiei Fortelor Terestre „Nicolae Balcescu” din Sibiu. Centrul cuprinde in structura sa cadre didactice universitare, cercetatori, specialisti si studenti, cu preocupari stiintifice in domeniul stiintelor juridice, administrative, militare, economice si al altor stiinte conexe.

Misiunea CDO:
Misiunea CDO este acea de a sustine aprofundarea de cunostinte in domeniul stiintelor juridice, in mod special din sfera normelor interne si internationale aplicabile domeniului militar, contribuind la dezvoltarea excelentei in acest domeniu. Pentru realizarea acestei misiuni, CDO promoveaza cercetarile de tip fundamental si aplicativ in domeniul stiintelor juridice, administrative, militare, economice si al stiintelor conexe, punand un accent deosebit pe abordarea interdisciplinara si transdisciplinara a temelor de interes national si international.
Rezultatele cercetarilor efectuate sunt publicate sub forma de monografii, tratate, culegeri de studii, articole la edituri si in reviste din tara sau strainatate. De asemenea, rezultatele cercetarii sunt prezentate la reuniuni nationale si internationale (congrese, colocvii, simpozioane, conferinte), organizate de academii, universitati, asociatii profesionale, institute de profil, etc.
Un alt scop este indrumarea studentilor in activitatea de cercetare, prin cercurile stiintifice, participarea la conferinte si concursuri studentesti, elaborarea lucrarilor de licenta si a altor materiale.


Obiectul de activitate a CCSAP consta in:
a) dezvoltarea cercetarii in domeniile de competenta, prin studii si cercetari fundamentale si aplicative;
b) dezvoltarea, promovarea si diseminarea dreptului operational in cadrul fortelor armate;
c) consultanta si expertiza juridica pentru activitatea de cercetare, inovare si experimentare de tehnologii si strategii militare noi;
d) integrarea regulilor juridice specifice dreptului operational in aria operatiilor militare, gestionarii crizelor si a situatiilor de urgenta;
e) cooperare stiintifica cu universitati si institutii de cercetare din tara si din strainatate, precum si cu structurile de specialitate ale Ministerului Apararii Nationale;
f) gestionarea disciplinelor juridice si consultanta pentru componenta juridica a cursurilor si programelor desfasurate in cadrul academiei;
g) gestionarea activitatilor de cercetare din domeniul de competenta (cercuri stiintifice studentesti, programe de cercetare, manifestari si competitii stiintifice, etc.);
h) conceperea, aplicarea si derularea de programe de cercetare, inter si pluridisciplinare, in domeniile de competenta, prin participarea la competitiile de finantare nationale si internationale, precum si cooperarea cu alte centre si departamente la programele de cercetare derulate de acestea;
i) dezvoltarea, diversificarea si valorificarea preocuparilor stiintifice interdisciplinare in domeniile strategice, prioritare pentru institutie, in folosul mediului academic, sistemului de securitate si aparare nationala;
j) dezvoltarea unui suport stiintific in domeniul de interes pentru consilierii juridici din cadrul fortelor armate.


• Stiinte juridice
Coordonator:
Conf.univ.dr. Draghici Teodora


• Administratie militara
Coordonator:
Conf.univ.dr. Stoian Alexandru


• Drept international umanitar
Coordonator:
Conf.univ.dr. Gutan Sabin© 2016 Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu". All rights reserved.