• 25.05.2018
Particularitati ale abordarii interdisciplinare a fenomenului administrativ la inceputul sec. XXI.

• 24.05.2019
Rolul institutiilor din domeniul apararii nationale in procesul de modernizare a administratiei publice.

• 14.02.2020
Repere in abordarea interdisciplinara a functiei publice din cadrul sistemului de aparare, ordine publica si siguranta nationala.

• 12.02.2021
Abordarea interdisciplinara a caracterului exceptional al masurilor impuse in cazul instituirii starii de urgenta in Romania.
• 11.02.2022
Rolul dreptului operational in pregatirea si activitatea militarilor.
• 17.02.2023
Buna guvernanta si consolidarea integritatii in domeniul apararii nationale.


Misiunea CCASP:
Scopul principal al cercetarii in domeniile administratie, servicii publice si juridice il reprezinta analiza profunda si sistematica a fenomenului juridic-legislativ si administrativ specific domeniului militar, pentru a desprinde si prezenta atat concluzii teoretico-fundamentale privind esenta, functiile si finalitatea principiilor si institutiilor juridice administrative, cat si concluziile aplicative menite sa inlesneasca intelegerea semnificatiilor si aplicarea concreta a normelor de drept in organizatia militara.
Domeniul de cercetare stiintifica fundamentala cuprinde urmatoarele ramuri ale dreptului: drept constitutional, drept administrativ, stiinta administratiei, drept civil, drept penal, dreptul afacerilor, dreptul muncii, dreptul international umanitar, etc. Rezultatele cercetarilor efectuate sunt publicate sub forma de monografii, tratate, culegeri de studii, articole la edituri si in reviste din tara sau strainatate. De asemenea, rezultatele cercetarii sunt prezentate la reuniuni nationale si internationale (congrese, colocvii, simpozioane, conferinte), pe probleme de actualitate juridica, organizate de academii, universitati, asociatii profesionale, institute de profil, etc.
Un alt scop este indrumarea studentilor in activitatea de cercetare, prin cercurile stiintifice, participarea la conferinte si concursuri studentesti, elaborarea lucrarilor de licenta si a altor materiale.


Obiectul de activitate a CCSAP consta in:
a) dezvoltarea bazei conceptuale si practice de cunostinte in domeniul administratiei si serviciilor publice prin: studii si cercetari fundamentale, cercetari aplicative, organizarea de studii postuniversitare, informare si documentare, formare continua;
b) promovarea cooperarii interne si internationale in domeniul administratiei publice si cercetarii stiintifice;
c) sprijinirea activitatilor specifice de promovare a cercetarilor fundamentale si aplicative in administratia publica, la standardele internationale, prin conferinte interne si internationale, seminarii si ateliere stiintifice, publicatii didactice si stiintifice, afilieri la asociatii profesionale, etc.;
d) diseminarea rezultatelor cercetarii catre studenti, in cadrul cursurilor si cercurilor stiintifice;
e) participarea/aplicarea la competitii lansate prin programele nationale si europene de asistenta a cercetarii sau a dezvoltarii institurionale, pentru castigarea de proiecte sau granturi de cercetare-dezvoltare-inovare;
f) dezvoltarea capacitatilor cadrelor didactice si de cercetare de a efectua cercetare aplicata intr-un mod performant.

• Stiinte juridice
Coordonator:
Conf.univ.dr. Draghici Teodora


• Administratie militara
Coordonator:
Conf.univ.dr. Stoian Alexandru


• Drept international umanitar
Coordonator:
Conf.univ.dr. Gutan Sabin© 2016 Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu". All rights reserved.