12.02.2021
Working and learning on-line. Lesson learned.


Centrul de Cercetari pentru Tehnica si Tehnologii Militare

Centrul de Cercetari pentru Tehnica si Tehnologii Militare (CCTTM) este o entitate de cercetare stiintifica interdisciplinara, consultanta si expertiza, fara personalitate juridica, care functioneaza sub egida Academiei Fortelor Terestre „Nicolae Balcescu", in conformitate cu regulamentul sau de organizare si functionare si cuprinde in structura sa cadre didactice universitare, cercetatori, doctoranzi si studenti de la programele de studii universitare de masterat si licenta, cu preocupari stiintifice in domeniile tehnica si tehnologii militare. Misiunea CCTTM consta in cresterea eficientei activitatilor de cercetare stiintifica aplicata la nivel universitar intr-o viziune sistemica in cadrul proceselor de fundamentare, elaborare, implementare si evaluare a strategiei organizatiei in contextul schimbarii organizationale si al dezvoltarii propriei cariere profesionale, al reconversiei si reorientarii acesteia precum si dezvoltarea cooperarii internationale in domeniul tehnologiilor militare avansate, a sistemelor tehnice militare si informatii.

Obiectul de activitate al CCTTM consta in:
• Conceperea si derularea de teme si programe de cercetare inter si pluridisciplinare in domeniile managementului si al stiintelor tehnologice;
• Derularea de teme de cercetare solicitate de beneficiari interni sau externi sau identificate prin activitati proprii in vederea valorificarii ulterioare;
• Pregatirea conditiilor pentru promovarea si derularea de programe de perfectionare de tip studii postuniversitare de specializare, masterat, formare continua;
• Dezvoltarea bazei materiale prin achizitii si autodotare din contracte de cercetare si expertiza;
• Organizarea de manifestari stiintifice interne si internationale;
• Incheierea de acorduri cu parteneri romani sau straini pentru derularea de activitati stiintifice si de dezvoltare, manifestari stiintifice etc.;
• Participarea la programele de cercetare stiintifica nationale, europene si internationale, prin granturi si proiecte lansate de Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din invatamantul Superior (CNCSIS), Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si Inovare (ANCSI) etc.

In cadrul CCTTM se mai pot desfasura urmatoarele activitati:
• Conceperea si dezvoltarea de produse de consultanta, expertizare, modelare, simulare in domeniul managementului cu aplicabilitate in domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale, al tehnologiilor militare avansate;
• Activitati de consultanta si expertiza in domeniile in care CCTTM are competenta;
• Activitati de elaborare de strategii, metode si proceduri de atragere a fondurilor nationale si europene pentru cercetarea in domeniu.

CCTTM are inscrise doua din laboratoarele sale pe platforma ERRIS (Engage in the Romanian Research Infrastructures System) – www.erris.gov.ro.

Proiecte in curs de derulare sau finalizate in perioada 2014-2017:
• Studiu tehnic privind informatizarea conducerii trupelor la nivel pluton si activitatilor zilnice integrate pe suport mobil
• Studiu privind imbunatatirea ratei de recunoastere a fetelor umane din imagini color
• Studiu pilot privind realizarea unui sistem pentru monitorizarea spectrului electromagnetic de radiofrecventa in campul tactic
• Predictii de propagare ionosferica si comunicatii de banda larga folosind senzori SDR in gama HF pentru suportul informational in situatii de urgenta pe teritoriul Romaniei
• Solutii privind conceptia, realizarea practica si implementarea unui produs tehnologic de minirobot senilat cu actionare electrica obtinuta prin captare de energie solara in domeniul genistic
• Imbunatatirea capabilitatii educationale operationale militare prin infiintarea unui laborator de simulare a tragerilor cu armamentul individual


Consiliul stiintific al CCTTM
• Gl.bg.prof.univ.dr.ing. Ghita BARSAN
• Col.conf.univ.dr.ing. Ioan VIRCA
• Col.conf.univ.dr.ing. Nicolae MORO
• Prof.univ.dr.ing. Danut MOSTEANU

Cercuri stiintifice studentesti

• Robotica si tehnologii militare robotizate
Coordonatori:
Conf.univ.dr.ing. Petrisor Silviu
Conf.univ.dr.ing. Ilie Florin


• Geographic Information System
Coordonatori:
Prof.univ.dr. Vladu Mircea
Col.conf.univ.dr.ing. Moro Nicolae


• Cybersecurity
Coordonator:
Conf.univ.dr.ing. Oancea Romana
Conf.univ.dr.ing. Gorski Hortensia• Automobilism
Coordonatori:
Col.conf.univ.dr.ing. Virca Ioan
Conf.univ.dr.ing. Popescu Stelian© 2016 Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu". All rights reserved.