OBIECTIVE


Modul in care proiectul de fata contribuie la indeplinirea strategiei de digitalizare a universitatii:

In cadrul strategiei de digitalizare a universitatii, s-au propus mai multe obiective/directii de actiune, proiectul de fata contribuind la atingerea urmatoarelor obiective/directii de actiune:

OBIECTIVUL 1: Dezvoltarea unui ecosistem digital adecvat care sa promoveze etica digitala, protectia datelor si securitatea cibernetica


OBIECTIVUL 2: Digitalizarea proceselor educationale si de cercetare, administrative si de management


OBIECTIVUL 3: Dezvoltarea competentelor digitale avansate pentru tranzitia catre o organizatie competitiva

In conformitate cu ghidul solicitantului, cu strategia de transformare digitala a universitatii, respectiv cu analiza de nevoi, Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu" isi propune prin intermediul proiectului curent sa realizeze pana in decembrie 2025 urmatoarele:

OS1: Modernizarea a 10 laboratoare cu tehnologie digitala moderna (hardware si software aferent) prin achizitionarea de noi instrumente si echipamente pentru introducerea metodelor inovative digitale de predare-invatare si de realizare a pregatirii practice

OS2: Dezvoltarea unui centru de date nou prin achizitionarea de noi instrumente (hardware si software aferent) si echipamente, pentru a sustine introducerea metodelor inovative digitale de predare-invatare si de realizare a pregatirii practice si pentru deschiderea de noi directii de cercetare bazate pe noi tehnologii digitale

OS3: Transformarea digitala a unei parti a proceselor care se refera la relatia cu studentii

OS4: Formarea competentelor digitale pentru un numar de 20 de cadre didactice si de cercetare si personal didactic auxiliar, conform cadrului european pentru competentele digitale ale cadrelor didactice

OS5: Formarea competentelor digitale pentru un numar de 120 de studenti, studenti de la ciclurile universitare de licenta si master, prin participarea la programe de formare ce vizeaza dezvoltarea de competente digitale, in corelare cu Cadrul european al competentelor digitale DigComp

OS6: Actualizarea a 6 programe de studii care vizeaza specializari care vor asigura pregatirea studentilor pentru domeniile stabilite de Ministerul Educatiei ca prioritare, prin includerea de noi continuturi si competente digitale conform nevoilor studentilor si practicilor internationale, pentru dezvoltarea competentelor digitale, a unor competente specifice profesiei de militar, si a consolidarii competentelor antreprenoriale in sectorul digital, la cate cel putin 2 discipline din cadrul acestora

OS7: Derularea adecvata a managementului proiectului si a relatiei cu finantatorul

Activitatile propuse in cadrul proiectului curent care contribuie la indeplinirea strategiei:

A1: Achizitii de hardware, software si servicii de transformare digitala

A2: Achizitii de servicii de dezvoltare a programelor de formare si de furnizare a programelor de formare pentru imbunatatirea competentelor digitale ale studentilor, cadrelor didactice si de cercetare si personalului didactic auxiliar

A3: Actualizare programe de studiu pentru dezvoltarea competentelor digitale in domeniile de specializare stabilite ca prioritare

A4: Managementul proiectului


"Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei."


PNRR. Finantat de Uniunea Europeana - UrmatoareaGeneratieUE

https://mfe.gov.ro/pnrr/           https://www.facebook.com/PNRROficial/

© 2016 Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu". All rights reserved.