Modul de recenzare

Articolele care apar in Revista Academiei Fortelor Terestre sunt transmise la adresa de e-mail revista@armyacademy.ro
In prima etapa se analizeaza modul de respectare a recomandarilor de tehnoredactare pentru autori, iar in cazul nerespectarii acestora, articolul este inapoiat autorilor pentru remedierea neregulilor constatate.
In a doua etapa, articolele ce au primit confirmarea de acceptare de catre Boardul editorial sunt repartizate de catre presedintele acestuia spre evaluare la doi referenti stiintifici, unul din academie si altul din afara acesteia, iar in unele situatii, pentru aceasta activitate, sunt solicitati si alti specialisti.

Identitatea autorilor nu se face cunoscuta evaluatorilor.

Referentii stiintifici/specialistii analizeaza articolele primite pe baza fisei de evaluare elaborata de Consiliul stiintific al academiei, conform modelului urmator: (pdf) Fisa de evaluare
Rezultatele evaluarilor sunt transmise responsabilului pentru fiecare numar, stabilit de presedintele Boardului editorial.

Articolele ce au primit aviz favorabil din partea referentilor stiintifici/ specialistilor, prin grija responsabilului de numar, devin propuneri pentru cuprinsul orientativ al numarului respectiv.

Sugestiile referentilor stiintifici/specialistilor pentru articolele care nu raspund exigentelor stiintifice sunt transmise autorilor prin grija responsabilului de numar, in vederea remedierii aspectelor constatate. Daca acesti autori refac in mod corespunzator articolele transmise publicatiei academiei, acestea sunt reintroduse in procesul de evaluare descris mai inainte.

In continuare, Boardul editorial analizeaza si stabileste articolele ce fac obiectul aparitiei viitorului numar al revistei, pe baza propunerilor responsabilului de numar.

Presedintele Bordului editorial prezinta Consiliului stiintific al academiei propunerile pentru viitorul numar, iar acesta hotaraste forma si continutul final al acesteia, in functie de punctajele stabilite de evaluatori, in ordine descrescatoare.

In baza acestei hotarari, responsabilul de numar impreuna cu redactorul-sef al editurii coordoneaza aparitia si difuzarea REVISTEI.

© 2016 Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu". All rights reserved.