Conditii de prezentare manuscris

Manuscrisul lucrarii se prezinta in format electronic si se trimite pe adresa editura@armyacademy.ro si intr-un exemplar listat la sediul editurii, autorul avand obligatia de a preciza caracterul lucrarii.

  1. Lucrarile redactate în limba romana vor avea toate semnele diacritice.
  2. Caracteristici tehnice: Format pagina - A4, cu urmatoarele margini Top – 2,5 cm; Bottom – 2,5 cm; Left – 2,5 cm; Right – 2,5 cm, Header – 2 cm; Footer – 2 cm. Font - Times New Roman, corpul literei 16 pt, spatierea la un rand, alinierea justify, normal, cu indentare de 1 cm fata de marginea din stânga paginii. Prima pagina cuprinde - Titlul lucrarii, autorul/autorii iar pe verso acesteia: compartimentul (institutia) beneficiar(a); compartimentul in care se elaboreaza si avizeaza lucrarea; dupa caz, pentru manuale, cursuri, lectii, formularea: "Lucrarea a fost discutata si aprobata in ... (sedinta departamentului etc.) din data de ... " urmata de numele, prenumele si semnatura sefului departamentului. Ultima pagina - mentiunea olografica a autorului "Lucrarea este completa, avand un numar de ... pagini si scheme, planse", urmata de semnatura acestuia.
  3. Pentru obtinerea catalogarii inaintea publicarii (C.I.P.) de catre Biblioteca Nationala a Romaniei, lucrarea va fi insotita de un rezumat pe scurt referitor la subiectul lucrarii.
  4. Graficele si figurile trebuie sa fie clar executate astfel incat sa ofere copii alb-negru lizibile.
  5. Notele de subsol din cadrul lucrarii se scriu sub forma exponentiala si sunt trecute la subsolul fiecarei pagini. Exemplu: 1 Alvin Toffler, Heidi Toffler, Razboi si anti-razboi, Bucuresti, Editura Antet, 1995, pp. 20-21
  6. Bibliografia se trece la sfarsitul lucrarii, în ordinea alfabetica a numelor autorilor, numerotandu-se cu cifre arabe urmate de punct. Exemplu: 1. Toffler, Alvin, Toffler, Heidi, Razboi si anti-razboi, Bucuresti, Editura Antet, 1995

© 2016 Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu". All rights reserved.