Scoala de studii postuniversitare a Facultatatii de Management Militar


     Scoala de studii postuniversitare este unitatea structurala si functionala a Facultatii de Management Militar care asigura gestionarea a cinci programe postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua.

Metodologia organizarii si desfasurarii admiterii la programele postuniversitare in Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu" pentru anul universitar 2021-2022
Metodologia organizarii, inregistrarii si raportarii programelor de studii postuniversitare
Regulament privind organizarea si functionarea programelor postuniversitare
Registru National al Programelor Postuniversitare


Managementul calitatii totale

Cursul are ca obiectiv principal formarea competentelor si deprinderilor necesare utilizarii, in practica activitatilor militare, a instrumentelor calitatii si a implementarii conceptelor si principiilor managementului calitatii totale, care sa genereze imbunatatirea proceselor din organizatia militara.


Comunicatii si informatica

Cursul are ca obiectiv principal consolidarea cunostintelor privind arhitectura sistemelor de comunicatii militare si tehnologiile de comunicatii specifice retelelor militare si dezvoltarea competentelor profesionale necesare exercitarii unui management eficient al resurselor informationale din organizatia militara

Informatii admitere
Protectia mediului in actiunile militare

Cursul se adreseaza cadrelor militare si personalului civil de specialitate, sau cu atributii pe linia protectiei mediului. Obiectivul principal al cursului il reprezinta consolidarea cunostintelor specifice controlului calitatii factorilor de mediu si protectiei mediului in actiunile militare si dezvoltarea competentelor profesionale necesare utilizarii eficiente a instrumentelor de management si evaluare de mediu, care sa determine imbunatatirea proceselor organizationale militare in contextul dezvoltarii durabile.

Informatii admitere

Director Scoala de studii postuniversitare a Facultatii de Management Militar:

Conf.univ.dr.ing. Silviu Petrisor

Telefon: +40269-432990
Fax: +40269-215554
Email: petrisor.silviu[at]armyacademy.ro

Referent de specialitate la Scoala de studii postuniversitare a Facultatii de Management Militar:

Cristina-Maria Iusan

Telefon: +40269-432990
Fax: +40269-215554
Email: cristina.iusan[at]armyacademy.ro

© 2016 Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu". All rights reserved.