Misiunea

Misiunea academiei este de a genera şi de a transfera cunoaştere prin:
  • formarea iniţială şi continuă, la nivel universitar şi postuniversitar a ofiţerilor pentru toate armele/specialităţile militare aparţinând Forţelor Terestre, precum şi a specialiştilor militari şi civili, pentru alţi beneficiari interni şi externi, potrivit protocoalelor/contractelor încheiate în acest sens;
  • cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, prin creaţie individuală şi colectivă, în domeniul ştiinţelor, precum şi valorificarea şi diseminarea rezultatelor acestora;
  • implicarea în comunitate, prin desfășurarea unor activități comune în beneficiul instituției și al mediului social, economic și cultural.

© 2016 Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu". All rights reserved.