Obiective

Obiectivul fundamental:
Cresterea performantelor managementului educational specific formarii ofiterilor de comanda in acord cu nevoile reale de profesionalizare a personalului din Fortele Terestre si cerintele alinierii invatamantului militar superior la spatiul euro-atlantic si maximizarea functionalitatii institutionale in contextul implementarii conceptiei de transformare a invatamantului superior militar.

Obiective principale:
Asigurarea cadrului normativ si educational adecvat formarii ansamblului de cunostinte generale si de specialitate, a competentelor specifice profesiei militare si a atitudinilor civice descrise in Modelul absolventului;
Elaborarea strategiilor de optimizare a proceselor organizationale pe fundamentul standardelor de evaluare a calitatii promovate de ARACIS, a standardelor de performanta asumate de Armata Romaniei in raporturile cu celelalte state membre NATO si a rezultatelor cercetarii stiintifice in domeniile de interes(educational, organizational, militar);
Utilizarea optima a resurselor alocate si/sau atrase pentru restructurarea si modernizarea bazei materiale a invatamantului in corelatie cu necesitatile formative si cu cerintele solicitate pentru autorizarea de functionare provizorie ca institutie organizatoare de studii universitare de masterat.

© 2016 Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu". All rights reserved.